Mountain goats on the route to Urriello

Mountain goats on the route to Urriello